Kategorie: Bertelsmann C. Verlag

Connect

Connect, dësen Zukunfts-Thriller vum Julian Gough ass zënter haut um Marché – et war e phänomenalt Lieserliefnis. Danke Bertelsmann C. Verlag! Dem Autor seng Schreifweis huet mech esou gefesselt, dass ech verschidde […]