Achilles

De Pascal Debra ass ee lëtzebuergeschen Schrëftsteller, hien schreift seng Bicher op Däitsch. Hien huet        Philosophie an däitsch Literatur studéiert. Seng Buchtitelen sinn aussergewéinlech, genee wéi d’Texter selwer. Säi Buch ‚Die Evolution […]